Stratman Oy toimittaa liiketoimintajärjestelmiin liittyvä palveluja vain yrityksille tai organisaatioille (alla organisaatiot), joiden kanssa sillä on tilaukseen tai sopimukseen perustuva asiakassuhde. Suoria henkilöasiakkaita Stratman Oy:lla ei ole. 

Tietojenkäsittelymme periaatteita ovat

  • organisaatioiden ja henkilöidentietojen ja viestinnän luottamuksellisuus
  • henkilöiden yksityisyyden suojaaminen ja oikeusturvan varmistaminen EU:n GDPR säännösten mukaisesti
  • kokonaisvaltaisen tietoturvallisuuden varmistaminen mm. tietoturvahyökkäyksien varalta

Henkilötietojen tallentaminen

  • omaan asiakassuhteiden hallintajärjestelmäämme (CRM) organisaatioiden henkilöistä tallennetaan tietoja, mikäli he ovat asiakkaan yhteyshenkilöitä tai palvelujen hankinnassa tai koulutuksissa mukana olleita henkilöitä.
  • kerättyjä tietoja ovat: nimi ja yhteystiedot, yhteydenottojen ajankohta ja tyyppi, esim. puhelu, nettilomake. Muut tallennettavat tiedot liittyvät organisaatioon, kuten esim. keskusteluissa sovitut toimenpiteet.
  • henkilöä koskevat tiedot ovat pyydettäessä tarkistettavissa.
  • tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman erillistä lupaa.

Tallennettavista tiedoista ja niiden käsittelystä on tarkempi kuvaus henkilörekisterikuvauksessamme.

Asiakasviestintä

  • lähetämme tarvittaessa asiakkaittemme yhteyshenkilöille ja järjestelmätuotteittemme käyttäjille henkilöille tuotteita ja järjestelmäpalveluja, toiminnan ja tuotevalikoiman uudistuksia koskevia tiedotteita niiden versiopäivityksistä, häiriötilanteista, tietoturvatilanteista ilman erillistä suostumusta.
  • suoramarkkinointia toteutamme tiedoteluonteisesti liiketoimintajärjestelmiimme ja palveluihimme läheisesti liittyvien uusien palvelujen myynnin edistämiseksi.